سامانه رزرو آنلاین آرایشگاه

"به راحتیِ یک تغییر"

phone
بررسی

سوالات متداول

graphic

شرایط، ضوابط و قوانین شرکت خلاقان و بزرگ اندیشان پارسیان(اپلیکیشن آرایشگاه)

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قرار داد به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است: ۱-۱- شرکت: شرکت خلاقان و بزرگ اندیشان پارسیان (اپلیکیشن آرایشگاه) که نسبت به ارائۀ خدمات پیرایش و آرایشگری اقدام می کند. ۱-۲- آرایشگاه: نرم افزاری نوین که توسط شرکت به منظور انجام خدمات پیرایش و آرایشگری ارائه می شود. ۱-۳- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات پیرایش و آرایشگری، حق استفاده از آن برابر شرایط قرارداد حاضر به کاربران اعطا می گردد. ۱-۴- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از مشتری و آرایشگاه که از طریق اینترنت به اپلیکیشن آرایشگاه متصل و از خدمات نرم افزاری اپلیکیشن آرایشگاه استفاده می نماید. ۱-۵- کاربران: در این قرارداد کاربر آرایشگر و کاربر مشتری به همراه هم با نام کاربران به کار برده می شوند. ۱-۶- کاربر آرایشگر: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن آرایشگاه به منظور دریافت درخواست خدمات پیرایش و آرایشگری و ارائۀ خدمات ثبت نام کرده است. ۱-۷- کاربر مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن آرایشگاه به منظور ارسال درخواست خدمات پیرایش و آرایشگری ثبت نام کرده است. ۱-۸- حساب کاربری: حسابی است که کاربران برای استفاده از خدمات پیرایش و آرایشگری در اپلیکیشن آرایشگاه ایجاد کرده اند. ۱-۹- اعتبار: مبلغی است که کاربران مشتری در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات آرایشگاه دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت های عضو شبکۀ شتاب و پرداخت درون شبکه ای از طریق اپلیکیشن طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد ۱-۱۰- حریم خصوصی : اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار اپلیکیشن آرایشگاه قرار داده می شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می شود و اطلاعاتی که در نتیجۀ بهره برداری از خدمات آرایشگاه در اختیار شرکت قرار داده می شود، مانند اطلاعات مربوط به زمان استفاده از خدمات پیرایش و اصلاح و آرایشگری، میزان مبلیغ پرداختی یا زمان رزرو توسط کاربران و غیره . ۱-۱۱- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد فی مابین اشخاص حاضر در قرارداد.

ماده ۲ - حساب کاربری

۲-۱- برای استفاده از خدمات آرایشگاه لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. لذا؛ اشخاصی که واجد اهلیت قانونی باشند می توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه، کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی،جنسیت ،آدرس پست الکترونیکی، شماره همراه و سایر اطلاعات خواسته شده را در اپلیکیشن آرایشگاه ثبت کند. ۲-۲- کاربر مشتری می پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح در اپلیکیشن وارد کند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده متوجه کاربر مشتری می باشد. در صورت اثبات خلاف این این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می باشد. ۲-۳- هرشخص با توجه به مدارک هویتی تنها می تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر مشتری یا کاربر آرایشگر بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیر فعال نمودن حساب های کاربری مذکور اقدام نماید. در مورد کاربر شخص حقوقی، مسئولیت های قانونی بهره برداری از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه، متوجه مدیران مجموعه های مذکور خواهد بود. ۲-۴- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت اختلال در حساب کاربری و عدم رفع آن به صورت خودکار، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است آثار عدم اطلاع رسانی به موقع، متوجه کاربر مذکور می باشد. ۲-۵ مسئولیت تمام فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری مشتری در اپلیکیشن آرایشگاه انجام می شود به عهدۀ کاربر مذکور بنا به مورد، می باشد.

ماده ۳- ارائه خدمات و تعهدات کاربر مشتری

۳-۱- مسئولیت تأمین اینترنت و هزینه های مصرفی آن و همچنین پرداخت هزینه های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه به عهدۀ کاربر مشتری است. ۳-۲- کاربر آرایشگر متعهد می شود هیچ گاه از خدمات آرایشگاه در صورتی که به حقوق مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول اپلیکیشن آرایشگاه صدمه ای وارد کند استفاده نکند. در صورتی که کاربران نسبت به سؤاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات آرایشگاه در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نماید، شرکت ( اپلیکیشن آرایشگاه ) ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیر فعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید. ۳-۳- کاربر مشتری متعهد می شود در حین استفاده از خدمات پیرایش و آرایشگری از استعمال دخانیات امتناع کند. ۳-۴- کاربر مشتری می پذیرد که از اپلیکیشن آرایشگاه برای انجام هیچ فعالیت غیر قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران استفاده ننماید. ۳-۵- شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه یا ارائه تخفیف به کاربر مشتری ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم افزار، یا درصدی از هزینۀ خدمات پیرایش و آرایشگری کاسته یا درصدی از خدمات پیرایش و آرایشگری پس از آن به کاربر برگردانده شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن آرایشگاه اضافه شود. نحوۀ ارائۀ این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها منوط به تشخیص شرکت می باشد. همچنین کاربر مذکور اجازۀ انتقال کدها را به کاربران دیگر نخواهد داشت. ۳-۶- کاربر مشتری می پذیرد کاربران آرایشگر بانوان فقط به منظور ارائه خدمات به بانوان ایجاد گردیده است. لذا در خواست خدمات پیرایش و آرایشگری توسط کاربرکاربر مشتری مرد به کاربر آرایشگر زن و همچنین به صورت بالعکس ممنوع است. لذا پس از پذیرش درخواست خدمات پیرایش و آرایشگری و مراجعه مشتری به آرایشگاه مربوطه، کاربران ( مشتری و آرایشگر ) مکلف به لغو ( امتناع از انجام) خدمات می باشند. ۳-۷- با استفاد ه از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه کاربران می پذیرند که در حین خدمات، اپلیکیشن آرایشگاه را وسیله ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀمحصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند. ۳-۸- خدمات اپلیکیشن آرایشگاه ممکن است با همکاری خدمات شرکت های دیگری ارائه شود که شرکت آرایشگاه کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و اپلیکیشن آرایشگاه مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت ها ندارد. ۳-۹- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربریِ کاربر مشتری از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه استفاده شود، مسئولیت پرداخت هزینه های مترتبه و هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر آرایشگر و شرکت متوجه کاربر مشتری می باشد.

ماده ۴- مسئولیت اپلیکیشن آرایشگاه

۴-۱ شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز ارتباط و پشتیبانی، واحد رسیدگی به شکایات و فرایند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات پیرایش و آرایشگری بین کاربران انجام می نماید. ۴-۲- شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم افزاری خود توسط دستگاه های کاربران محترم می کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه ها یا همۀ شبکه های ارتباطی ( اینترنت، شبکۀ تلفن همراه ) نخواهد داد. ۴-۳- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی، بنابراین در صورت درخواست و دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می باشد. ۴-۴- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائه خدمات اپلیکیشن آرایشگاه همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط اپلیکیشن آرایشگاه در نرم افزار وبسایت قرار داده شده است و اشخاص می توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات آرایشگاه آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز ارتباط و پشتیبانی پاسخگوی هرگونه ابهام و سؤال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائۀ اطلاعات کاربری صرفاً از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کاربران و اصل محرمانگی ارائۀ اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدرو نیست. ۴-۵- مسئولیت اپلیکیشن آرایشگاه فقط در فرضی است که کاربر مشتری از طریق اپلیکیشن آرایشگاه درخواست ارائۀ خدمت را ارسال کرده است و کاربر آرایشگر نیز این درخواست را پذیرفته باشد. لذا اگر کاربر آرایشگر و کاربر مشتری که در اپلیکیشن ثبت نام کرده اند، خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام ارائه خدمت توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

ماده ۵- مسئولیت کاربران

۵-۱- مسؤلیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهموری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام ارائه خدمت ) و قوانین مدنی ( ورود خسارات به اموال کاربران) باشد، برعهده ی شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت. ۵-۲- در صورتی که در حین ارائه خدمت کاربر مشتری نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر آرایشگر اطلاع پیدا کند، کاربر مشتری متعهد به اعلام گزارش به مرکز ارتباط و پشتیبانی شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده ۶- دستورالعمل پرداخت

۶-۱- کاربران می پذیرند که اپلیکیشن آرایشگاه تنها، خدمات نوین نرم افزاری است که ارتباط بین مشتریان و آرایشگاه ها را جهت توافق بر انجام خدماتی مناسب ( پیرایش ، اصلاح و آرایشگری) فراهم میکند. در خدمات آرایشگاه کاربر آرایشگر مختار است یک درخواست را بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر مشتری مختار است پس از از ارسال درخواست، مشخص شدن ارائه خدمت یا نوبت آن را لغو نماید. ۶-۲- کاربر مشتری می¬پذیرد امکان استرداد هزینه هایی که وی به شرکت می پردازد وجود ندارد. ۶-۳- کاربر مشتری می¬پذیرد هیچوقت درخواست ارائه خدمت ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات آرایشگاه را داشته باشد. ضمناً در صورت پرداخت (پرداخت کارت های عضو شبکۀ شتاب، پرداخت اعتباری و پرداخت در محل) و پذیرش نوبت، در صورتی که کاربر مشتری تا ۲۴ ساعت قبل از زمان نوبت تعیین شده، نسبت به لغو آن اقدام نماید تمام مبلغ واریزی به حساب کاربری مشتری مسترد می¬شود. ۶-۴- کاربران آرایشگر مختارند در حین استفاده از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه گزینه لغو رایگان را فعال نمایند. چنان چه کاربر مشتری شیوه پرداخت در محل را انتخاب نماید و کاربر آریشگر گزینه لغو رایگان را فعال نکرده باشد، کاربر مشتری موظف است میزان ده درصد از کل خرید را به عنوان ودیعه از طریق سامانه پرداخت نماید. ۶-۵- کاربر مشتری می پذیرد در صورت پرداخت از طریق سامانه و پذیرش نوبت، در صورتی که در بازۀ زمانی کمتر از ۲۴ ساعت اقدام به لغو نوبت تعیین شده نماید به میزان ده درصد از مبلغ واریزی کسر و به حساب کاربری آرایشگر پرداخت می شود و مابقی مبلغ به حساب کاربری مشتری مسترد می گردد. ۶-۶ کاربر آرایشگر می¬پذیرد چنان چه با گزینه لغو رایگان موافقت نماید در صورت لغو نوبت تعیین شده از سوی کاربر مشتری در بازه زمانی کمتر از ۲۴ ساعت تمام مبلغ واریزی به حساب کاربری مشتری مسترد شود. ۶-۷ کاربر مشتری می پذیرد هزینۀ خدمات پیرایش و آرایشگری از طرف کاربرآرایشگر مشخص می شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات نمی تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مشتری مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی کاربر آرایشگر می باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می نماید. ۶-۸- پرداخت هزینۀ خدمات پیرایش و آرایشگری فقط از طریق روش هایی که توسط اپلیکیشن آرایشگاه مشخص می شود، می تواند صورت گیرد. این روش ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری اپلیکیشن آرایشگاه، پرداخت اینترنتی یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و پرداخت و یا از طریق پرداخت نقدی در محل. ۶-۹- کاربر مشتری می پذیرد هزینۀ خدمات پیرایش و آرایشگری اعلام شده از سوی کاربر آرایشگر، ممکن است بسته به ویژگی های خدمات ارائه شده از جمله نوع خدمت، زمان صرف شده، مواد به کار رفته، مدت زمان تخمینی، موقعیت مکانی آرایشگاه، خدمات ویژه (پذیرایی و یا عوامل دیگر) متغیر باشد. ۶-۱۰- کاربر مشتری می پذیرد که باید هزینۀ ارائه خدمت را مستقل از هرگونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ اپلیکیشن آرایشگاه جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. ۶-۱۱- کاربر آرایشگر می پذیرد هرگونه خسارت براساس عرف اتحادیۀ آرایشگران و وجدان عمومی که در حین ارائه خدمت بر مشتری وارد آید، مسئولیت تأمین هزینه های مربوطه به عهدۀ وی خواهد بود. در چنین مواردی شرکت حق دارد این هزینه را از اعتبار موجود در حساب کاربر آرایشگر از وی وصول نماید. در صورتی که اعتبار موجود نزد شرکت به میزان خسارات وارده و هزینه های مترتبه بر آن نباشد، کاربر مشتری و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود.چنان چه کاربران( مشتری و آرایشگر) اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه هم نمایند شرکت مسئولیتی ندارد و مراجعه کاربران برای احقاق حقوق خود به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.

ماده ۷- دستوالعمل امور فنی

کاربر مشتری حق ندارد هیچگونه تلاشی در جهت اخلال در اپلیکیشن آرایشگاه شامل دیکامپایل (Decompile) مهندسی معکوس Reverse Engineering) ) یا فعالیت های مشابه انجام دهد. مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد. همچنین کاربر مذکور از هرگونه دسترسی غیرقانونی و غیر مجاز بر بخش های اپلیکیشن آرایشگاه منع می گردد.

ماده ۸ – مشترکات

کاربران توافق می کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال و ابلاغ پیام ها، از طریق اپلییکشن آرایشگاه بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می کنند.

ماده ۹ – سایر امور قراردادی

۹-۱- کاربران با ثبت نام در اپلیکیشن آرایشگاه و همچنین با هربار استفاده از آرایشگاه می پذیرند که قوانین و مقررات جاری اپلیکیشن آرایشگاه را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییر کنند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است ۹-۲- حق انجام هرگونه تبلیغات مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت خلاقان و بزرگ اندیشان پارسیان (اپلیکیشن آرایشگاه) مختص شرکت مزبور می باشد و کاربران حق انجام هرگونه تبلیغ از طریق اپلیکیشن آرایشگاه را از خود سلب می نمایند. ۹-۳- در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با قرارداد یا در تفسیر مفاد آن، ابتدا طرفین تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل باقی ماندن، مورد توسط داور یا داوران منتخب طرفین بررسی و مرتفع خواهد شد. در صورت لاینحل ماندن مذاکره ظرف مدت ۱۰ روز، مورد اختلاف در مراجع ذیصلاح قانونی قابل پیگیری می باشد و رأی صادرۀ ایشان برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ۹-۴- کاربران متعهد به رعایت همه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی جمهوری اسلامی ایران می باشند. ۹-۵- کاربران می پذیرند و اعلام می دارند که شرایط، متن حریم خصوصی و قوانین اپلیکیشن آرایشگاه را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
graphic

شرایط، ضوابط و قوانین شرکت خلاقان و بزرگ اندیشان پارسیان(اپلیکیشن آرایشگاه)

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قرار داد به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است: ۱-۱- شرکت: شرکت خلاقان و بزرگ اندیشان پارسیان (اپلیکیشن آرایشگاه) که نسبت به ارائۀ خدمات پیرایش و آرایشگری اقدام می کند. ۱-۲- آرایشگاه: نرم افزاری نوین که توسط شرکت به منظور انجام خدمات پیرایش و آرایشگری ارائه می شود. ۱-۳- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات پیرایش و آرایشگری، حق استفاده از آن برابر شرایط قرارداد حاضر به کاربران اعطا می گردد. ۱-۴- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از مشتری و آرایشگاه که از طریق اینترنت به اپلیکیشن آرایشگاه متصل و از خدمات نرم افزاری اپلیکیشن آرایشگاه استفاده می نماید. ۱-۵- کاربران: در این قرارداد کاربر آرایشگر و کاربر مشتری به همراه هم با نام کاربران به کار برده می شوند. ۱-۶- کاربر آرایشگر: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن آرایشگاه به منظور دریافت درخواست خدمات پیرایش و آرایشگری و ارائه خدمات ثبت نام کرده است. ۱-۷- کاربر مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن آرایشگاه به منظور ارسال درخواست خدمات پیرایش و آرایشگری ثبت نام کرده است. ۱-۸- حساب کاربری: حسابی است که کاربران برای استفاده از خدمات پیرایش و آرایشگری در اپلیکیشن آرایشگاه ایجاد کرده اند. ۱-۹- اعتبار: مبلغی است که کاربران مشتری در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات آرایشگاه دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت های عضو شبکۀ شتاب و پرداخت درون شبکه ای از طریق اپلیکیشن طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد ۱-۱۰- حریم خصوصی : اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار اپلیکیشن آرایشگاه قرار داده می شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می شود و اطلاعاتی که در نتیجۀ بهره برداری از خدمات آرایشگاه در اختیار شرکت قرار داده می شود، مانند اطلاعات مربوط به زمان استفاده از خدمات پیرایش و اصلاح و آرایشگری، میزان مبلیغ پرداختی یا زمان رزرو توسط کاربران و غیره . ۱-۱۱- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد فی مابین اشخاص حاضر در قرارداد.

ماده ۲ - حساب کاربری

۲-۱- برای استفاده از خدمات آرایشگاه لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. لذا؛ اشخاصی که واجد اهلیت قانونی باشند می توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه، کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی،جنسیت ،آدرس پست الکترونیکی، شماره همراه و سایر اطلاعات خواسته شده را در اپلیکیشن آرایشگاه ثبت کند. ۲-۲- کاربر آرایشگر می پذیرد اطلاعات خواسته شده و مجوزهای قانونی را به صورت صحیح و به روز در اپلیکیشن وارد و ارائه کند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده متوجه کاربر آرایشگر می باشد. در صورت اثبات خلاف این این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می باشد. همچنین کاربر آرایشگر متعهد می گردد که صرفا با شماره همراه متعلق به خود نسبت به ثبت نام در اپلیکیشن آرایشگاه ثبت نام نماید. ۲-۳- هرشخص با توجه به مدارک هویتی تنها می تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر مشتری یا کاربر آرایشگر بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیر فعال نمودن حساب های کاربری مذکور اقدام نماید. در مورد کاربر شخص حقوقی، مسئولیت های قانونی بهره برداری از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه، متوجه مدیران مجموعه های مذکور خواهد بود. ۲-۴- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت اختلال در حساب کاربری و عدم رفع آن به صورت خودکار، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است آثار عدم اطلاع رسانی به موقع، متوجه کاربر مذکور می باشد. ۲-۵- مسئولیت تمام فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری آرایشگر در اپلیکیشن آرایشگاه انجام می شود به عهدۀ کاربر مذکور بنا به مورد، می باشد.

ماده ۳- ارائه خدمات و تعهدات کاربر آرایشگر

۳-۱- مسئولیت تأمین اینترنت و هزینه های مصرفی آن و همچنین پرداخت هزینه های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه به عهدۀ کاربر آریشگر است. ۳-۲- کاربر آرایشگر متعهد می شود در حین ارائۀ خدمات پیرایش و آرایشگری از استعمال دخانیات امتناع کند. ۳-۳- کاربر آرایشگر متعهد می شود هیچ گاه از خدمات آرایشگاه در صورتی که به حقوق مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول اپلیکیشن آرایشگاه صدمه ای وارد کند استفاده نکند. در صورتی که کاربران نسبت به سؤاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات آرایشگاه در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ( اپلیکیشن آرایشگاه ) ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیر فعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید. ۳-۴- کاربر آرایشگر می پذیرد و موظف است که از اپلیکیشن آرایشگاه برای انجام هیچ فعالیت غیر قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. ۳-۵- با استفاده از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه کاربران می پذیرند که درحین خدمات، اپلیکیشن آرایشگاه را وسیله ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند. ۳-۶- کاربر آرایشگر می پذیرد کاربران مشتری ( بانوان ) فقط به منظور ارائه خدمات به آرایشگاه بانوان مراجعه می نمایند. لذا در خواست خدمات پیرایش و آرایشگری توسط کاربر آرایشگر مردانه برای کاربر زن و همچنین به صورت بالعکس ممنوع است. لذا پس از پذیرش درخواست خدمات پیرایش و آرایشگری و مراجعه مشتری به آرایشگاه مربوطه، کاربران ( مشتری و آرایشگر ) مکلف به لغو ( امتناع از انجام) خدمات می باشند. ۳-۷- خدمات اپلیکیشن آرایشگاه ممکن است با همکاری خدمات شرکت های دیگری ارائه شود که شرکت آرایشگاه کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و اپلیکیشن آرایشگاه مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت ها ندارد. ۳-۸- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربریِ کاربر مشتری از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه استفاده شود، مسئولیت پرداخت هزینه های مترتبه و هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر آرایشگر و شرکت متوجه کاربر مشتری می باشد.

ماده ۴- مسئولیت اپلیکیشن آرایشگاه

۴-۱- شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز ارتباط و پشتیبانی، واحد رسیدگی به شکایات و فرایند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات پیرایش و آرایشگری بین کاربران انجام می نماید. ۴-۲- شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم افزاری خود توسط دستگاه های کاربران محترم می کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه ها یا همۀ شبکه های ارتباطی ( اینترنت، شبکۀ تلفن همراه ) نخواهد داد. ۴-۳- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی، بنابراین در صورت درخواست و دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می باشد. ۴-۴- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائه خدمات اپلیکیشن آرایشگاه همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط اپلیکیشن آرایشگاه در نرم افزار وبسایت قرار داده شده است و اشخاص می توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات آرایشگاه آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز ارتباط و پشتیبانی پاسخگوی هرگونه ابهام و سؤال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائۀ اطلاعات کاربری صرفاً از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کاربران و اصل محرمانگی ارائۀ اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدرو نیست. ۴-۵- مسئولیت اپلیکیشن آرایشگاه فقط در فرضی است که کاربر مشتری از طریق اپلیکیشن آرایشگاه درخواست ارائۀ خدمت را ارسال کرده است و کاربر آرایشگر نیز این درخواست را پذیرفته باشد. لذا اگر کاربر آرایشگر و کاربر مشتری که در اپلیکیشن ثبت نام کرده اند، خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام ارائه خدمت توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود. ۴-۶ –شرکت اعلام می دارد و متعهد است تنها طی ۴۸ ساعت پس از انجام پرداخت کامل، نسبت به انجام تسویه حساب پس از کسر حق الزحمه از طریق سامانه بانکی و کارت های عضو شبکۀ شتاب یا طی حواله بانکی طبق مقررات فی مابین با کاربر آرایشگر اقدام نماید.

ماده ۵- مسئولیت کاربران

۵-۱- مسؤلیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهموری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام ارائه خدمت ) و قوانین مدنی ( ورود خسارات به اموال کاربران) باشد، برعهده ی شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت. ۵-۲ هرگونه اقدامی از سوی کاربر آرایشگر که منجر به ورود خسارت به شهرت، و اعتبار و دارایی های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد. شرکت این حق را برای خود محفوظ می داند که حساب کاربر را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقدام قانونی انجام دهد و خسارت حقوق قانونی خود را مطالبه کند. ۵-۳- در صورتی که در حین ارائه خدمت کاربر آرایشگر نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر مشتری اطلاع پیدا کند، کاربر آرایشگر متعهد به اعلام گزارش به مرکز ارتباط و پشتیبانی شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده ۶- دستورالعمل پرداخت

۶-۱- کاربران می پذیرند که اپلیکیشن آرایشگاه تنها، خدمات نوین نرم افزاری است که ارتباط بین مشتریان و آرایشگاه ها را جهت توافق بر انجام خدماتی مناسب ( پیرایش ، اصلاح و آرایشگری) فراهم میکند. در خدمات آرایشگاه کاربر آرایشگر مختار است یک درخواست را بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر مشتری مختار است پس از از ارسال درخواست، مشخص شدن ارائه خدمت یا نوبت آن را لغو نماید. ۶-۲- کاربر مشتری می¬پذیرد امکان استرداد هزینه هایی که وی به شرکت می پردازد وجود ندارد. ۶-۳- کاربر مشتری می¬پذیرد هیچوقت درخواست ارائه خدمت ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات آرایشگاه را داشته باشد. ضمناً در صورت پرداخت (پرداخت کارت های عضو شبکۀ شتاب، پرداخت اعتباری و پرداخت در محل) و پذیرش نوبت، در صورتی که کاربر مشتری تا ۲۴ ساعت قبل از زمان نوبت تعیین شده، نسبت به لغو آن اقدام نماید تمام مبلغ واریزی به حساب کاربری مشتری مسترد می¬شود. ۶-۴- کاربران آرایشگر مختارند در حین استفاده از خدمات اپلیکیشن آرایشگاه گزینه لغو رایگان را فعال نمایند. چنان چه کاربر مشتری شیوه پرداخت در محل را انتخاب نماید و کاربر آریشگر گزینه لغو رایگان را فعال نکرده باشد، کاربر مشتری موظف است میزان ده درصد از کل خرید را به عنوان ودیعه از طریق سامانه پرداخت نماید. ۶-۵- کاربر مشتری می پذیرد در صورت پرداخت از طریق سامانه و پذیرش نوبت، در صورتی که در بازۀ زمانی کمتر از ۲۴ ساعت اقدام به لغو نوبت تعیین شده نماید به میزان ده درصد از مبلغ واریزی کسر و به حساب کاربری آرایشگر پرداخت می شود و مابقی مبلغ به حساب کاربری مشتری مسترد می گردد. ۶-۶ کاربر آرایشگر می¬پذیرد چنان چه با گزینه لغو رایگان موافقت نماید در صورت لغو نوبت تعیین شده از سوی کاربر مشتری در بازه زمانی کمتر از ۲۴ ساعت تمام مبلغ واریزی به حساب کاربری مشتری مسترد شود. ۶-۷کاربر مشتری می پذیرد هزینۀ خدمات پیرایش و آرایشگری از طرف کاربرآرایشگر مشخص می شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات نمی تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مشتری مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی کاربر آرایشگر می باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می نماید. ۶-۸- پرداخت هزینۀ خدمات پیرایش و آرایشگری فقط از طریق روش هایی که توسط اپلیکیشن آرایشگاه مشخص می شود، می تواند صورت گیرد. این روش ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری اپلیکیشن آرایشگاه، پرداخت اینترنتی یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و پرداخت و یا از طریق پرداخت نقدی در محل. ۶-۹- کاربر مشتری می پذیرد هزینۀ خدمات پیرایش و آرایشگری اعلام شده از سوی کاربر آرایشگر، ممکن است بسته به ویژگی های خدمات ارائه شده از جمله نوع خدمت، زمان صرف شده، مواد به کار رفته، مدت زمان تخمینی، موقعیت مکانی آرایشگاه، خدمات ویژه (پذیرایی و یا عوامل دیگر) متغیر باشد. ۶-۱۰- کاربر آرایشگر می پذیرد هرگونه خسارت براساس عرف اتحادیۀ آرایشگران و وجدان عمومی که در حین ارائه خدمت بر مشتری وارد آید، مسئولیت تأمین هزینه های مربوطه به عهدۀ وی خواهد بود. در چنین مواردی شرکت حق دارد این هزینه را از اعتبار موجود در حساب کاربر آرایشگر از وی وصول نماید. در صورتی که اعتبار موجود نزد شرکت به میزان خسارات وارده و هزینه های مترتبه بر آن نباشد، کاربر مشتری و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود.چنان چه کاربران( مشتری و آرایشگر) اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه هم نمایند شرکت مسئولیتی ندارد و مراجعه کاربران برای احقاق حقوق خود به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.

ماده ۷- دستوالعمل امور فنی

کاربر آرایشگر حق ندارد هیچگونه تلاشی در جهت اخلال در اپلیکیشن آرایشگاه شامل دیکامپایل (Decompile) مهندسی معکوس (Reverse Engineering) یا فعالیت های مشابه انجام دهد. مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد. همچنین کاربر مذکور از هرگونه دسترسی غیرقانونی و غیر مجاز بر بخش های اپلیکیشن آرایشگاه منع می گردد.

ماده ۸ – مشترکات

کاربران توافق می کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال و ابلاغ پیام ها، از طریق اپلییکشن آرایشگاه بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می کنند.

ماده ۹ – سایر امور قراردادی

۹-۱- کاربران با ثبت نام در اپلیکیشن آرایشگاه و همچنین با هربار استفاده از آرایشگاه می پذیرند که قوانین و مقررات جاری اپلیکیشن آرایشگاه را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییر کنند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است. ۹-۲- کاربر آرایشگر با آگاهی و اراده اقرار می نماید واجد تمامی شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات شرکت به منظور انجام موضوع قرارداد از جمله مجوزهای قانونی است. همچنین کاربران اقرار می نمایند کلیه اظهارات، مدارک ارائه شده و اطلاعات اعلامی به شرکت و هرآنچه که در آینده اعلام و ارائه می گردد منطبق با واقع و حقیقت می باشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربران احراز گردد، شرکت محق می باشد ضمن غیر فعال نمودن دائمی کاربر خاطی و به جهت تخلف نامبرده از موارد فوق نسبت به مطالبۀ مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان خسارت و وجه التزام این شرایط و مقررات اقدام نماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از اعتبار ریالی کاربر نزد شرکت بلامانع می باشد. ۹-۳- حق انجام هرگونه تبلیغات مطابق با قانون جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت خلاقان و بزرگ اندیشان پارسیان (اپلیکیشن آرایشگاه) مختص شرکت مزبور می باشد و کاربران حق انجام هرگونه تبلیغ از طریق اپلیکیشن آرایشگاه را از خود سلب می نمایند. ۹-۴- در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با قرارداد یا در تفسیر مفاد آن، ابتدا طرفین تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره مورد را مرتفع نمایند. در صورت لاینحل باقی ماندن، مورد توسط داور یا داوران منتخب طرفین بررسی و مرتفع خواهد شد. در صورت لاینحل ماندن مذاکره ظرف مدت ۱۰ روز، مورد اختلاف در مراجع ذیصلاح قانونی قابل پیگیری می باشد و رأی صادرۀ ایشان برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ۹-۵- کاربران متعهد به رعایت همه قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی جمهوری اسلامی ایران می باشند. ۹-۶- کاربران می پذیرند و اعلام می دارند که شرایط، متن حریم خصوصی و قوانین اپلیکیشن آرایشگاه را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.

تهران، خیابان نافل لوشاتو، کوچه مسعود سعد، پلاک ۱۲